Powrót do bazy ogłoszeń

REDAGOWANIE I KOREKTA MATERIAŁÓW NAUKOWYCH! Profesjonalnie, ekspresowo

  • Premium
  • Redagowanie
  • 12583

Polonistka i redaktorka z kilkunastoletnim doświadczeniem oferuje wsparcie w redagowaniu i korekcie wzorcowych publikacji z wielu dziedzin nauki:
✅ filologia polska,
✅ socjologia,
✅ pedagogika,
✅ psychologia,
✅ turystyka,
✅ dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
✅ marketing i zarządzanie,
✅ teologia,
✅ kulturoznawstwo,
✅ administracja,
✅ nauki o zdrowiu,
✅ historia itp.

Pomoc dotyczy zarówno opracowań o charakterze teoretycznym i badawczym, jak też analizy i interpretacji zgromadzonego materiału empirycznego. Służę radą nie tylko na etapie formułowania ogólnej koncepcji zawartości treściowej (konspekt), ale także w przygotowywaniu wstępnej i końcowej bibliografii. W przeglądzie specjalistycznej literatury przedmiotu koncentruję się zwłaszcza na doborze wiarygodnych źródeł z pełnym opisem bibliograficznym, które pozwolą zaprezentować bogaty stan wiedzy na dany temat.

Z uwagi na wykształcenie polonistyczne zajmuję się również korektą przygotowanego materiału, dążąc do eliminacji błędów o różnorodnym charakterze. Dostosowuję treści do stawianych wymogów technicznych i udzielam wskazówek w kwestiach związanych z poprawą plagiatu.
Gwarantuję pełną oryginalność, poprawność w warstwie merytorycznej i językowej oraz nowatorskie ujęcie problemu.
Zapraszam do kontaktu.

Odpowiadając na ogłoszenie, pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa.

Wyślij zapytanie do autora

Aby skontaktować się z autorem tego ogłoszenia, wypełnij poniższy formularz: