Regulamin serwisu

1. Wstęp

Regulamin definiuje zasady korzystania z internetowego serwisu ogłoszeniowego, znajdującego się pod adresem www.napiszeprace.pl, który udostępnia funkcjonalność publikacji, wyszukiwania i odpowiadania na ogłoszenia o tematyce pomocy w redagowaniu różnego rodzaju prac i tekstów.

2. Definicje

 • Serwis - internetowy portal ogłoszeniowy znajdujący się pod adresem www.napiszeprace.pl
 • Użytkownik - osoba korzystająca z dowolnej funkcjonalności Serwisu
 • Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie zamieszczane na ramach Serwisu
 • Ogłoszeniodawca - osoba dodająca swoje ogłoszenie do bazy Serwisu
 • Zapytanie - wiadomość przesłana od Użytkownika do Ogłoszeniodawcy w nawiązaniu do opublikowanego Ogłoszenia
 • Regulamin – niniejszy regulamin

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 • Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 • Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w Regulaminie.
 • Użytkownik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.

4. Zamieszczanie ogłoszeń

 • Serwis udostępnia możliwość publikacji trzech rodzajów ogłoszeń: darmowych, standardowych oraz ogłoszeń premium. Zakres każdego z nich został opisany w dziale pomoc.
 • Każde Ogłoszenie podlega weryfikacji pod kątem jego zgodności z tematyką serwisu.
 • Treść każdego Ogłoszenia powinna być sporządzona w języku polskim, zgodna z prawdą i zrozumiała dla wszystkich Użytkowników.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Ogłoszenia bez podania przyczyny.
 • Starsze i powtarzające się Ogłoszenia mogą być cyklicznie usuwane bez informowania o tym ich autorów.
 • Ogłoszenie nie może zawierać odnośników do innych serwisów internetowych (niezwiązanych z tematyką ogłoszenia).
 • Serwis ma prawo do usunięcia Ogłoszenia bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli narusza ono jakikolwiek punkt Regulaminu lub przepisy prawa.
 • Ogłoszeniodawca może usunąć swoje ogłoszenie poprzez wysłanie wiadomości zawierającej numer ID ogłoszenia na adres: kontakt@napiszeprace.pl

5. Odpowiadanie na ogłoszenia

 • Serwis udostępnia możliwość wysyłania Zapytań do autorów Ogłoszeń.
 • Zapytania w niezmienionej formie są przekazywane bezpośrednio na adres e-mail podany przez Ogłoszeniodawcę.
 • Serwis nie pośredniczy i nie ingeruje w komunikację Użytkowników po przekazaniu Zapytania.

6. Reklamacje

 • Serwis dokłada wszelkich starań, aby udostępniać usługi najwyższej jakości.
 • Wszelkie reklamacje i sugestie dotyczące funkcjonowania Serwisu można złożyć wysyłając wiadomość na adres: kontakt@napiszeprace.pl

7. Zasady odpowiedzialności

 • Serwis nie weryfikuje tożsamości Użytkowników oraz nie odpowiada za prawdziwość podawanych przez nich danych.
 • Serwis nie weryfikuje wiarygodności ofert prezentowanych w opublikowanych Ogłoszeniach.
 • Treść Ogłoszeń i Zapytań stanowi własność ich autorów, serwis nie ponosi za nią odpowiedzialności.
 • Serwis nie pośredniczy oraz nie ingeruje w kontakt i umowy zawierane pomiędzy Użytkownikami.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek działania Użytkowników.

8. Postanowienia końcowe

 • Serwis zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu bez informowania o tym Użytkowników.

Data aktualizacji: 24.09.2020 r.