Regulamin serwisu

1. Wstęp

Regulamin definiuje zasady korzystania z niniejszego serwisu internetowego.

2. Definicje

 • Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy znajdujący się pod adresem www.napiszeprace.pl, umożliwiający publikację i przeglądanie ogłoszeń o tematyce pomocy w redagowaniu różnego rodzaju tekstów
 • Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie zamieszczane na ramach Serwisu
 • Ogłoszeniodawca - osoba dodająca swoje ogłoszenie do bazy serwisu
 • Użytkownik - osoba korzystająca z dowolnej funkcjonalności serwisu
 • Administrator - osoba weryfikująca ogłoszenia pod kątem ich merytoryczności i zgodności z tematyką serwisu
 • Regulamin – niniejszy regulamin

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 • Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 • Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Zamieszczanie ogłoszeń

 • Serwis oferuje możliwość dodawnia trzech rodzajów ogłoszen: darmowych, standardowych oraz ogłoszeń premium.
 • Każde Ogłoszenie podlega weryfikacji pod kątem jego merytoryczności i zgodności z tematyką serwisu.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Ogłoszenia bez podania przyczyny.
 • Starsze i powtarzające się Ogłoszenia mogą być cyklicznie usuwane bez informowania o tym ich autorów.
 • Ogłoszenie nie może zawierać odnośników do innych serwisów internetowych (niezwiązanych z tematyką ogłoszenia).
 • Serwis ma prawo do usunięcia Ogłoszenia bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli narusza ono jakikolwiek punkt Regulaminu lub przepisy prawa.

5. Zasady odpowiedzialności

 • Administrator nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za prawdziwość podawanych przez nich danych.
 • Treść Ogłoszeń stanowi własność ich autorów, serwis nie ponosi za nią odpowiedzialności.
 • Serwis nie ingeruje w kontakt i umowy zawierane pomiędzy Ogłoszeniodawcami i Użytkownikami.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek działania Ogłoszeniodawców i Użytkowników.

5. Postanowienia końcowe

 • Serwis zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu bez informowania o tym Użytkowników.

Data aktualizacji: 10.03.2020 r.