Powrót do bazy ogłoszeń

Sprawdzona pomoc: prace magister, licencjat, zaliczenia, prezentacje

  • Premium
  • Renata
  • 12569

Jaki jest zakres naszej pomocy:

•          magisterki,

•          licencjaty,

•          zaliczeniówki,

•          projekty kierunkowe,

•          doktoraty.

Również zajmujemy się pomocą w:

•          pisaniu referatów,   recenzji,   streszczeń,   artykułów,  esejów, rozprawek, prezentacji, przemówień itp.,

•          wyborze tematu pracy – od wymyślenia tematu, sporządzenia planu pracy po sporządzenie proponowanej bibliografii, itp.,

•          sporządzaniu planów oraz  konspektów prac,

•          opracowaniu metodologii badań własnych,

•          przygotowywaniu narzędzi badawczych, np. kwestionariusza ankiety lub wywiadu,

•          opracowaniu wyników badań,

•          edytowaniu pracy pod kątem wymogów formalnych,

•          opracowywaniem bibliografii i przygotowywaniu przypisów,

•          prezentacjach multimedialnych;

•          opracowaniu pytań egzaminacyjnych;

•          poprawianiu plagiatu.

Tematyka, którą podejmujemy: Nauki społeczne, psychologia, pedagogika, politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo, medioznawstwo, historia, zarządzanie i marketing, ekonomia, fizjoterapia, turystyka, dietetyka, socjologia, językoznawstwo, kosmetologia, ekonomia, rachunkowość, bankowość, bibliotekoznawstwo, historia, logistyka, rolnictwo, prawo, administracja i pokrewne. W przypadku niewymienionej tematyki, prosimy o kontakt.

Jeżeli interesuje Cię inna forma pomocy lub współpracy, zapraszamy do kontaktu. 

Odpowiadając na ogłoszenie, pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa.

Wyślij zapytanie do autora

Aby skontaktować się z autorem tego ogłoszenia, wypełnij poniższy formularz: